RELATIVO A LAS AYUDAS RECIBIDAS POR EL PROYECTO CONTRATRO PROGRAMA/ REDUCCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR/COMPENSACIÓN EDUCATIVA

 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
7419/29494
DISP.NUM:
11168/14
RESOLUCIÓ D.G.INNOVACIÓ, ORDENACIÓ I POLÍTICA LINGÜÍSTICA de 03-12-2014, (D.O.C.V. de 09-12-2014) AJUDES
CONTRACTE-PROGRAMA CURS ESCOLAR 2014/2015.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
7617/25396
DISP.NUM:
07553/15
RESOLUCIÓ D.G.POLÍTICA EDUCATIVA de 11-09-2015, (D.O.C.V. de 17-09-2015) AUTORITZACIÓ PROGRAMA EXPERIMENTAL
CONTRACTE-PROGRAMA CURS ESCOLAR 2015/2016.
MODIFICAT PER CORRECCIO ERRADES DE 14/10/2015 PUBLICAT AL DOCV DE 23/10/2015.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
7958/02067
DISP.NUM:
00259/17
RESOLUCIÓ D.G.POLÍTICA EDUCATIVA de 15-12-2016, (D.O.C.V. de 16-01-2017) AJUDES
PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES PER A LA REDUCCIO DE L’ABANDONAMENT ESCOLAR.
CURS 2016/2017.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
7958/02076
DISP.NUM:
00262/17
RESOLUCIÓ D.G.POLÍTICA EDUCATIVA de 15-12-2016, (D.O.C.V. de 16-01-2017) AJUDES
CENTRES PRIVATS CONCERTATS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA COMPENSACIO EDUCATIVA.
CURS 2016/2017.