RELATIVO AL CONCIERTO EDUCATIVO COLEGIO ARGOS

Publ. Referencia Disposiciones
logo-boe B.O.E.NUM/PAG.
2094/26999
DISP.NUM:
29659/77
ORDRE MINISTERI EDUCACIO I CIENCIA de 08-11-1977, (B.O.E. de 09-12-1977) CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA
16 UNITATS E.G.B. AMB 640 LLOCS. ARGOS.
ADREÇA: AVDA. DE BURJASOT, 291. TITULAR: JOSE LUIS MARIN CARBONELL.
B.O.E.NUM/PAG.
0102/10182
DISP.NUM:
06460/78
RESOLUCIÓ SUBSECRETARIA M.EDUCACIÓ de 08-01-1978, (B.O.E. de 29-04-1978) ADJUDICACIÓ CODI
AMB EFECTES DE 30/12/1977. ARGOS.
ADREÇA: AVDA. DE BURJASOT, 291. VALENCIA. NIVELL: EGB.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
0380/01955
DISP.NUM:
00691/86
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 17-05-1986, (D.O.C.V. de 23-05-1986) CONCERTS EDUCATIUS
SINGULAR: 16 UNITATS E.G.B.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
0415/03445
DISP.NUM:
01311/86
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 01-07-1986, (D.O.C.V. de 11-08-1986) CONCERTS EDUCATIUS
GENERAL: 16 UNITATS E.G.B.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
1049/02630
DISP.NUM:
00838/89
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 15-04-1989, (D.O.C.V. de 21-04-1989) CONCERTS EDUCATIUS
RENOVACIO:GENERAL: 16 UNITATS E.G.B.
VIGENCIA 4 ANYS A PARTIR CURS 1989/1990.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
1811/06408
DISP.NUM:
01610/92
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 06-05-1992, (D.O.C.V. de 24-06-1992) AUTORITZACIÓ DEFINITIVA
16 UNITATS E.PRIMARIA AMB 400 LLOCS.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
2054/07068
DISP.NUM:
01480/93
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 14-04-1993, (D.O.C.V. de 25-06-1993) CONCERTS EDUCATIUS
RENOVACIO:GENERAL: 16 UNITATS E.G.B./PRIMARIA.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
2783/07605
DISP.NUM:
01317/96
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 11-04-1996, (D.O.C.V. de 03-07-1996) CANVI TITULARITAT DEL CENTRE 
ANTIGA: JOSE LUIS MARIN CARBONELL. NIF: 22496771B.
NOVA: COLEGIO ARGOS, S.L.
NUM.REGISTRO:
01289/96
RESOLUCIO D.G.CENTRES DOCENTS de 15-05-1996, APROVACIÓ PROJECTE OBRES
12 UNITATS E.PRIMARIA AMB 300 LLOCS, 4 E.INFANTIL (2) AMB 71 LLOCS, 8 E.S.O. AMB 212 LLOCS. ARGOS.
ADREÇA: AVDA. DE BURJASSOT, 291. VALENCIA. TITULAR: JOSE LUIS MARIN CARBONELL.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
2799/08739
DISP.NUM:
01520/96
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 17-06-1996, (D.O.C.V. de 25-07-1996) CONCERTS EDUCATIUS
MODIFICACIO: 14 UNITATS E.PRIMARIA.
VIGENCIA 1 ANY CURS 1996/1997.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
2799/08739
DISP.NUM:
01520/96
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 17-06-1996, (D.O.C.V. de 25-07-1996) CONCERTS EDUCATIUS
2 UNITATS E.SECUNDARIA OBLIGATORIA. CONCERT PROVISIONAL.
VIGENCIA 1 ANY CURS 1996/1997.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
2799/08739
DISP.NUM:
01520/96
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 17-06-1996, (D.O.C.V. de 25-07-1996) AUTORITZACIÓ PROVISIONAL
1er. CICLE EDUCACIO SECUNDARIA OBLIGATORIA.
CURS 1996/1997.
D.O.C.V.NUM/PAG.
3004/08370
DISP.NUM:
01426/97
RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ de 18-04-1997, (D.O.C.V. de 02-06-1997) AUTORITZACIÓ OPTATIVES EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
CANT CORAL.
EFECTES CURS 1996/1997.
D.O.C.V.NUM/PAG.
3004/08370
DISP.NUM:
01426/97
RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ de 18-04-1997, (D.O.C.V. de 02-06-1997) AUTORITZACIÓ OPTATIVES EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA:FRANCES.
EFECTES CURS 1996/1997.
D.O.C.V.NUM/PAG.
3004/08370
DISP.NUM:
01426/97
RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ de 18-04-1997, (D.O.C.V. de 02-06-1997) AUTORITZACIÓ OPTATIVES EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
INFORMATICA.
EFECTES CURS 1996/1997.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
3074/14313
DISP.NUM:
02981/97
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 13-06-1997, (D.O.C.V. de 09-09-1997) CONCERTS EDUCATIUS
RENOVACIO:GENERAL: 12 UNITATS E.PRIMARIA.
VIGENCIA 4 ANYS A PARTIR CURS 1997/1998.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
3074/14313
DISP.NUM:
02981/97
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 13-06-1997, (D.O.C.V. de 09-09-1997) CONCERTS EDUCATIUS
4 UNITATS 1er. CICLE E.SECUNDARIA OBLIGATORIA. CONCERT PROVISIONAL.
VIGENCIA 1 ANY CURS 1997/1998.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
3074/14313
DISP.NUM:
02981/97
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 13-06-1997, (D.O.C.V. de 09-09-1997) AUTORITZACIÓ PROVISIONAL
1er. CICLE EDUCACIO SECUNDARIA OBLIGATORIA.
CURS 1997/1998.
NUM.REGISTRO:
02173/98
RESOLUCIO D.G.CENTRES DOCENTS de 11-06-1998, APROVACIÓ PROJECTE OBRES
12 UNITATS E.PRIMARIA AMB 299 LLOCS, 6 E.INFANTIL (2) AMB 110 LLOCS, 8 E.S.O. AMB 2O8 LLOCS.
MODIFICA RESOLUCIO D.G. CENTRES DOCENTS 15/05/1996.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
3295/11897
DISP.NUM:
06294/98
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 13-07-1998, (D.O.C.V. de 28-07-1998) CONCERTS EDUCATIUS
INCORPORA: 2 UNITATS 2n. CICLE E.SECUNDARIA OBLIGATORIA.
RENOVACIO:4 UNITATS 1er. CICLE E.S.O. CONDICIONAT OBERTURA ABANS CURS 1998/1999.
D.O.C.V.NUM/PAG.
3396/20088
DISP.NUM:
X10048/98
RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ de 29-10-1998, (D.O.C.V. de 18-12-1998) AUTORITZACIÓ OPTATIVES EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
CULTURA POPULAR.
EFECTES CURS 1998/1999.
D.O.C.V.NUM/PAG.
3396/20088
DISP.NUM:
X10048/98
RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ de 29-10-1998, (D.O.C.V. de 18-12-1998) AUTORITZACIÓ OPTATIVES EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
JOCS DE LOGICA I ESTRATEGIA.
EFECTES CURS 1998/1999.
D.O.C.V.NUM/PAG.
3396/20088
DISP.NUM:
X10048/98
RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ de 29-10-1998, (D.O.C.V. de 18-12-1998) AUTORITZACIÓ OPTATIVES EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ORIENTACIO I INICIACIO PROFESSIONAL.
EFECTES CURS 1998/1999.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
3571/15100
DISP.NUM:
07491/99
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 29-06-1999, (D.O.C.V. de 30-08-1999) AUTORITZACIÓ OBERTURA I FUNCIONAMENT
8 UNITATS E.S.O. AMB 208 LLOCS. ARGOS.
ADREÇA: AVDA. DE BURJASSOT, 291. VALENCIA. TITULAR: COLEGIO ARGOS, S.L.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
3571/15100
DISP.NUM:
07491/99
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 29-06-1999, (D.O.C.V. de 30-08-1999) COMPOSICIÓ RESULTANT
12 UNITATS E.PRIMARIA AMB 299 LLOCS.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
3571/15100
DISP.NUM:
07491/99
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 29-06-1999, (D.O.C.V. de 30-08-1999) AUTORITZACIÓ OBERTURA I FUNCIONAMENT
6 UNITATS E.INFANTIL (2) AMB 110 LLOCS. ARGOS.
ADREÇA: AVDA. DE BURJASSOT, 291. VALENCIA. TITULAR: COLEGIO ARGOS, S.L.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
3570/15050
DISP.NUM:
X7270/99
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 26-07-1999, (D.O.C.V. de 27-08-1999) CONCERTS EDUCATIUS
MODIFICACIO: 4 UNITATS 2n. CICLE E.SECUNDARIA OBLIGATORIA.
VIGENCIA 2 CURSOS A PARTIR 1999/2000.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
3828/16646
DISP.NUM:
06248/00
RESOLUCIO D.G.CENTRES DOCENTS de 19-07-2000, (D.O.C.V. de 04-09-2000) SUBVENCIONS
NIVELL: E.INFANTIL (2) / PRE-ESCOLAR. 2 UNITATS.
IMPORT: 3.582.630 PTA. CURS 2000/2001.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
3911/00478
DISP.NUM:
00055/01
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 02-01-2001, (D.O.C.V. de 05-01-2001) CONCERTS EDUCATIUS
SINGULAR MODEL A. ACCES NIVELL: E.INFANTIL (2): 2 UNITATS.
PERIODE 01 DE GENER FINS 31/08/2001.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
4048/16646
DISP.NUM:
A6250/01
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 20-06-2001, (D.O.C.V. de 23-07-2001) CONCERTS EDUCATIUS
SINGULAR MODEL A. E.INFANTIL (2): 4 UNITATS.
PERIODE QUADRIENNAL DES DE CURS 2001/2002 FINS 2004/2005.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
4073/19231
DISP.NUM:
07195/01
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 06-07-2001, (D.O.C.V. de 28-08-2001) CONCERTS EDUCATIUS
RENOVACIO: 4 UNITATS 1er. CICLE E.S.O.; 4 UNITATS 2n. CICLE E.S.O.
VIGENCIA 4 ANYS DES DE CURS 2001/2002.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
4073/19231
DISP.NUM:
07195/01
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 06-07-2001, (D.O.C.V. de 28-08-2001) CONCERTS EDUCATIUS
RENOVACIO: 12 UNITATS E.PRIMARIA.
VIGENCIA 4 ANYS DES DE CURS 2001/2002.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
4059/17779
DISP.NUM:
X7518/01
RESOLUCIO D.G.CENTRES DOCENTS de 16-07-2001, (D.O.C.V. de 07-08-2001) SUBVENCIONS
NIVELL: E.INFANTIL (2): 2 UNITATS.
IMPORT 1r. Quadrimestre: 1.131.696 PTA. CONDICIONAT PRESSUPOST 2002: 2n. i 3r. Quadrimestres: 2.263.392 PTA.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
4290/19316
DISP.NUM:
Q7126/02
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 24-06-2002, (D.O.C.V. de 11-07-2002) CONCERTS EDUCATIUS
SINGULAR MODEL A. E.INFANTIL (2): 6 UNITATS.
PERIODE DES DE L`INICI CURS 2002/2003 FINS FINALITZACIO CURS 2004/2005.
D.O.C.V.NUM/PAG.
4922/00985
DISP.NUM:
X13114/04
ORDRE CONSELLERIA CULTURA I EDUCACIÓ de 22-11-2004, (D.O.C.V. de 12-01-2005) CONCERTS EDUCATIUS
MODIFICACIO CONDICIONS CONCERT I CONVENI ECONOMIC SINGULAR MODEL A. EDUCACIO INFANTIL (2).
CURS 2004/2005.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
5069/27375
DISP.NUM:
09425/05
ORDRE CONSELLERIA CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT de 26-07-2005, (D.O.C.V. de 11-08-2005) CONCERTS EDUCATIUS
RENOVACIO: 6 UNITATS EDUCACIO INFANTIL (2).
PERIODE DES DE L`INICI CURS 2005/2006.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
5069/27375
DISP.NUM:
09425/05
ORDRE CONSELLERIA CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT de 26-07-2005, (D.O.C.V. de 11-08-2005) CONCERTS EDUCATIUS
RENOVACIO: 12 UNITATS E.PRIMARIA.
VIGENCIA 4 ANYS DES DE CURS 2005/2006.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
5069/27375
DISP.NUM:
09425/05
ORDRE CONSELLERIA CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT de 26-07-2005, (D.O.C.V. de 11-08-2005) CONCERTS EDUCATIUS
RENOVACIO: 4 UNITATS 1er. CICLE E.S.O.; 4 UNITATS 2n. CICLE E.S.O.
VIGENCIA 4 ANYS DES DE CURS 2005/2006.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
5324/28172
DISP.NUM:
F9641/06
ORDRE CONSELLERIA CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT de 18-07-2006, (D.O.C.V. de 14-08-2006) CONCERTS EDUCATIUS
RENOVACIO CONCERTS EDUCACIO INFANTIL (2) QUE PASSEN DE REGIM SINGULAR A REGIM GENERAL.
PERIODE DES DE L`INICI CURS 2006/2007 FINS CURS 2008/2009.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
6072/30267
DISP.NUM:
09252/09
ORDRE CONSELLERIA EDUCACIÓ de 29-07-2009, (D.O.C.V. de 05-08-2009) CONCERTS EDUCATIUS 
RENOVACIO: 12 UNITATS E.PRIMARIA.
VIGENCIA 4 ANYS DES DE CURS 2009/2010.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
6072/30267
DISP.NUM:
09252/09
ORDRE CONSELLERIA EDUCACIÓ de 29-07-2009, (D.O.C.V. de 05-08-2009) CONCERTS EDUCATIUS
RENOVACIO: 4 UNITATS 1er. CICLE E.S.O.; 4 UNITATS 2n. CICLE E.S.O.
VIGENCIA 4 ANYS DES DE CURS 2009/2010.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
6072/30267
DISP.NUM:
09252/09
ORDRE CONSELLERIA EDUCACIÓ de 29-07-2009, (D.O.C.V. de 05-08-2009) CONCERTS EDUCATIUS
RENOVACIO: 6 UNITATS EDUCACIO INFANTIL (2).
VIGENCIA 4 ANYS DES DE CURS 2009/2010.
NUM.REGISTRO:
10235/09
RESOLUCIÓ D.G.ORDENACIÓ I CENTRES DOCENTS de 29-07-2009, APROVACIÓ PROJECTE OBRES
12 UNITATS E.PRIMARIA AMB 300 LLOCS, 8 E.INFANTIL (2) AMB 162 LLOCS, 8 E.S.O. AMB 212 LLOCS.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
6321/30522
DISP.NUM:
08303/10
RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ de 25-06-2010, (D.O.C.V. de 29-07-2010) COMPOSICIÓ RESULTANT
12 UNITATS E.PRIMARIA AMB 300 LLOCS, 8 E.INFANTIL (2) AMB 162 LLOCS, 8 E.S.O. AMB 212 LLOCS.
CURS 2010/2011.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
6324/31103
DISP.NUM:
08894/10
RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ de 14-07-2010, (D.O.C.V. de 03-08-2010) CONCERTS EDUCATIUS
ESTIMADES: 8 UNITATS EDUCACIO INFANTIL (2).
EFECTE DES DE L’INICI CURS 2010/2011 FINS PROXIMA RENOVACIO GENERAL.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
7082/22868
DISP.NUM:
08303/13
RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT de 31-07-2013, (D.O.C.V. de 05-08-2013) CONCERTS EDUCATIUS
RENOVACIO: 8 UNITATS EDUCACIO INFANTIL.
VIGENCIA 4 ANYS DES DE CURS 2013/2014.
logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
7082/22868
DISP.NUM:
08303/13
RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT de 31-07-2013, (D.O.C.V. de 05-08-2013) CONCERTS EDUCATIUS
RENOVACIO: 4 UNITATS 1er. CICLE E.S.O.; 4 UNITATS 2n. CICLE E.S.O.
VIGENCIA 4 ANYS DES DE CURS 2013/2014.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
7082/22868
DISP.NUM:
08303/13
RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT de 31-07-2013, (D.O.C.V. de 05-08-2013) CONCERTS EDUCATIUS
RENOVACIO: 12 UNITATS E.PRIMARIA.
VIGENCIA 4 ANYS DES DE CURS 2013/2014.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
7502/10918
DISP.NUM:
03229/15
RESOLUCIÓ CONSELLERIA EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT de 08-04-2015, (D.O.C.V. de 10-04-2015) CONCERTS EDUCATIUS
VIGENCIA 6 ANYS DES DE CURS 2013/2014 EN EDUCACIO PRIMARIA.
ORDE 3/2015 DE 28/01/2015 CONSELLERIA EDUCACIO CULTURA I ESPORT MODIFICA ORDE 7/2013 CECE.