RELATIVO AL PROYECTO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. SUBVENCIONES.

 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
5128/34723
DISP.NUM:
X11875/05
RESOLUCIÓ INST.VCIA. AVALUACIÓ QUALITAT EDUCATIVA de 21-10-2005, (D.O.C.V. de 04-11-2005) AJUDES
PROJECTES IMPLANTACIO SISTEMES DE GESTIO DE QUALITAT
IMPORT: 1.350 E.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
5304/25211
DISP.NUM:
08061/06
RESOLUCIÓ INST.VCIA. AVALUACIÓ QUALITAT EDUCATIVA de 03-07-2006, (D.O.C.V. de 17-07-2006) AJUDES
PROJECTES IMPLANTACIO SISTEMES DE GESTIO DE QUALITAT.
IMPORT: 765 EUROS.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
5594/34750
DISP.NUM:
11044/07
RESOLUCIÓ D.G.AVALUACIÓ,INNOVACIÓ I Q.EDUCATIVA I F.PROF. de 24-07-2007, (D.O.C.V. de 07-09-2007) AJUDES
PROJECTES IMPLANTACIO SISTEMES DE GESTIO DE QUALITAT. IMPORT: 565 E.
C.ERRADES RESOLUCIO 24/07/2007 (DOGV 05/09/2007 ).
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
5888/85517
DISP.NUM:
12909/08
RESOLUCIÓ D.G.AVALUACIÓ,INNOVACIÓ I Q.EDUCATIVA I F.PROF. de 29-10-2008, (D.O.C.V. de 07-11-2008) AJUDES
CENTRES PRIVATS-CONCERTATS QUE PERTANYEN A LA XARXA DE CENTRES DE QUALITAT EDUCATIVA.
IMPORT: 1.550 E.
 logoGVA D.O.C.V.NUM/PAG.
6656/38293
DISP.NUM:
11722/11
RESOLUCIÓ D.G.EDUCACIÓ I QUALITAT EDUCATIVA de 03-11-2011, (D.O.C.V. de 22-11-2011) AJUDES
CENTRES PRIVATS-CONCERTATS QUE PERTANYEN A LA XARXA DE CENTRES DE QUALITAT EDUCATIVA.
ANY 2011. IMPORT: 691 E.